Lokaty bankowe – rodzaje terminowych depozytów

Obecnie oferta lokat bankowych jest bardzo szeroka i trudno jest zdecydować się na jedną z nich gdy wybór jest tak duży. Dodatkowo wciąż powstają nowe produkty o skomplikowanej strukturze i odmiennych zasadach. Poniżej zostały przedstawione krótkie charakterystyki najpopularniejszych depozytów bankowych.lokaty

Lokata terminowa

Jest to wciąż najpopularniejszy typ lokaty. Klient zobowiązuje się do przekazania bankowi swych pieniędzy na określony czas. Po upływie tego terminu bank wypłaca klientowi środki wraz z naliczonymi odsetkami. W ramach tej kategorii wyróżniamy lokaty krótkoterminowe (do 1 roku) i długoterminowe, oraz odnawialne i nieodnawialne. Mogą się one między sobą różnić również ilością kapitalizacji w trakcie trwania umowy, oraz rodzajem oprocentowania (stałe i zmienne). Produkt ten charakteryzuje się wręcz minimalnym ryzykiem dlatego przeznaczony jest dla osób, które preferują bezpieczne produkty. Więcej o lokatach terminowych dowiesz się tutaj.

Lokata strukturyzowana

Lokata strukturyzowana jest to produkt, który daje nam szanse na wysoki zysk, przy jednoczesnej gwarancji zwrotu zainwestowanego kapitału. Jak to możliwe? Najlepsza lokata bankowa styczeń 2015 jest konstruowana w ten sposób, że część pieniędzy klienta przeznaczana jest na zakup obligacji Skarbu Państwa (ok. 80-95%), natomiast pozostałe środki są inwestowane w ryzykowne opcje. Opcje są to instrumenty pochodne, których cena jest uzależniona od instrumentu bazowego. Instrumentem bazowym mogą być na przykład ceny akcji, ceny surowców czy kursy walut. Dzięki takiej budowie lokaty, zyski z obligacji pokrywają nam ewentualną stratę z kapitału zainwestowanego na giełdzie. Jest to korzystna oferta szczególnie dla osób, które chciałyby czerpać korzyści z inwestowania na rynku finansowym ale brakuje im na to czasu czy nie mają odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. W tym przypadku możemy w zupełności zdać się na doradcę, który za nas zdecyduje w co powinniśmy zainwestować.

Polisolokata

Polisolokata powstała poprzez połączenie dwóch produktów: lokaty bankowej i ubezpieczenia na dożycie. Dzięki takiej konstrukcji jej posiadacze są zwolnieni z płacenia podatku od przychodów kapitałowych, czyli tak zwanego podatku Belki, który obecnie wynosi 19%. Jest to możliwe dlatego, że zgodnie z prawem podatek ten nie jest pobierany od świadczeń ubezpieczeniowych. W rezultacie lokata ta pozwala nam uzyskać oprocentowanie wyższe niż w przypadku tradycyjnych lokat. Polisolokaty zazwyczaj możemy zawrzeć na okres od pół roku do trzech lat.
Lokata denominowana

Lokata denominowana funkcjonuje na podobnych zasadach jak lokata tradycyjna jednak opiera się na kursie wymiany pomiędzy wybraną parą walut. Każdego dnia bank nalicza odsetki według aktualnego kursu NBP, a następnie sumuje je na koniec trwania lokaty i wypłaca klientowi wraz z kapitałem. Zazwyczaj klient może zdecydować w jakiej walucie chciałby wypłacić pieniądze. Ryzykiem tego typu lokaty są wahania kursów walut.

Lokata nocna (overnight)

Lokata nocna działa podobnie jak lokata jednodniowa, z tą różnicą, że w dzień mamy swobodny dostęp do naszych środków, natomiast w nocy są one zamrażane i zarabiają na nasz zysk. Przebiega to w ten sposób, że w nocy nasze pieniądze z rachunków bieżących są przeksięgowywane na lokatę. Po naliczeniu odsetek powracają one z powrotem na nasze konto. Lokaty te były bardzo popularne jakiś czas temu gdyż pozwalały nam na ominięcie podatku Belki. Obecnie mają już mniej zwolenników, zwłaszcza że ich oprocentowanie jest podobne jak w przypadku kont oszczędnościowych.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Lokaty bankowe i oznaczony tagami , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.