O instytucjach bankowych

Korzystanie z usług bankowych nabrało na znaczeniu od momentu, gdy rozpowszechniła się bankowość internetowa, dlatego ważnym jest, aby się zeń szczegółowo zapoznać, tym bardziej, że naprawdę trudno wskazać osobę, która nie jest uzależniona od działań świadczonych przez banki i instytucje parabankowe. Businessman working with documents. Finance and accounting busin

Analizę tej tematyki najlepiej zaś zacząć od podstaw, czyli od wyjaśnienia terminu bank, który oznacza osobę prawną, parającą się działalnością gospodarczą, jaka jest oparta na przyjmowaniu od klienteli pieniężnych depozytów, przydzielaniu jej zobowiązań kredytowych, obsłudze elektronicznego pieniądza, a także na wielu innych czynnościach, determinowanych bezpośrednio przez prawo. Warto też wiedzieć, iż banki w Polsce zaliczają się do grupy obiektów o charakterze zaufania publicznego.

Prawo bankowe

Wspomniane wyżej prawo bankowe ma z kolei bardzo dużą siłę, ponieważ to ono wyznacza, gdzie będziemy w stanie konkretne produkty bankowe wykorzystywać, a gdzie wręcz odwrotnie, w ogóle nam nie będzie dane ich znaleźć. I tak oto, na jego mocy, tylko i wyłącznie banki mogą udzielać wspomnianych kredytów, prowadzić inne rachunki, przyjmować kapitał na żądanie, potwierdzać akredytywy, oferować gwarancje, emitować papiery wartościowe typu bankowego, parać się bankowymi rozliczeniami, czy też wydawać elektroniczny kapitał. Jeśli chodzi zaś o instytucje parabankowe, prawo to zezwala im na oferowanie pożyczek, przeprowadzanie różnorakiego rodzaju operacji czekowych oraz operacji wekslowych, wydawanie kart, przeprowadzanie określonych w czasie operacji finansowych, potwierdzenie poręczeń, a także wiele innych, które i tradycyjne banki mogą oczywiście wykonywać. Mało tego, ustawa ta umożliwia poszerzenie bankowej oferty o niekoniecznie produkty bankowe, ale o przykładowe doradztwo finansowe, czy też działania o charakterze certyfikacyjnym.

Rodzaje banków

Obserwując banki w Polsce, wyraźnie zauważymy też ich podział, który wyróżnia bank centralny, czyli instytucję główną, oraz przynależące doń banki komercyjne, w których na co dzień świadczone są usługi znane nam z życia codziennego. To jednak nie koniec podziałów, ponieważ istnieją też banki uniwersalne, niemające sprecyzowanego profilu usług, banki wyspecjalizowane, które są ich przeciwnością, a także wiele innych, takich jak banki spółdzielcze.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Banki w Polsce i oznaczony tagami , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.