Rola Bankowego Funduszu Gwarancyjnego a bezpieczeństwo lokat

Bankowy Fundusz Gwarancyjny to instytucja, która powstała w 1994 r. na mocy Ustawy. BFG ma za zadanie zapewnić bezpieczeństwo naszym finansom zgromadzonym w bankowych depozytach. Klienci banków inwestujący swój kapitał w lokaty bankowe, konta oszczędnościowe i inne formy depozytów są zatem zabezpieczeni przed poniesieniem strat w momencie upadku banku. najlepsze inwestycje finansowe

Umieszczając środki finansowe na lokacie możemy być spokojni, że w sytuacji bankructwa instytucji finansowej, wszystkie ulokowane pieniądze zostaną nam zwrócone wraz z nagromadzonymi dotychczas odsetkami. W przypadku depozytów pamiętajmy, że wysokie oprocentowanie lokat nie gwarantuje sukcesu, najważniejsze jest bezpieczeństwo. Fundusz Gwarancyjny obejmuje swoim zakresem wszystkie banki w naszym kraju, o ile posiadają one licencję Komisji Nadzoru Finansowego. Działaniom BFG podlegają również banki spółdzielcze, jak też niektóre banki zagraniczne. W razie upadku banku zwrotowi podlegają środki finansowe w walucie polskiej, jak również depozyty w walucie obcej. Nowelizacja ustawy spowodowała, że zwrot pieniędzy powierzonych bankowi, może wynosić nawet 100%, zaś kwota zwrotu nie może przekraczać 430 tysięcy złotych, czyli 100 tysięcy euro. Nawet najlepsza lokata, posiadająca możliwie najwyższe oprocentowanie, wymaga zabezpieczenia, jakim jest gwarancja Funduszu.

Zwrot utraconych pieniędzy z lokaty bankowej

Prawdopodobieństwo, że bank, w którym ulokowaliśmy nasze pieniądze na bankowym depozycie upadnie jest niskie. Warto jednak wiedzieć, jakie działania należy podjąć w sytuacji upadku banku, w którym była nasza lokata. Na straży naszych oszczędności zgromadzonych na bankowym depozycie stoi Bankowy Fundusz Gwarancyjny. W zaistniałej sytuacji ma on obowiązek wypłacić nam utracone środki finansowe, aby tak się jednak stało wymagane jest złożenie przez klienta danego banku specjalnych dokumentów. Zgodnie z treścią Ustawy z 1994 r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny dokona zwrotu pieniędzy w terminie 20 dni roboczych, liczonych zawsze od dnia, w którym został złożony do sądy wniosek o ogłoszenie upadłości banku. Pokrzywdzony klient, w celu odzyskania utraconego kapitału musi złożyć dyspozycję przelewu we wskazanym przez BFG miejscu i czasie. Utracone środki finansowe zostaną przelane na konto klienta lub wypłacone w formie gotówki. W sytuacji, gdy z pewnych względów, klient nie dopełni formalności wymaganych przez Fundusz, należne mu pieniądze będą oczekiwały na odbiór przez 5 dni roboczych. Następnie możliwość zwrotu utraconego kapitału przepadnie. Na portalu Ranking oprocentowania lokat sprawdzisz, które instytucje są objęte gwarancjami BFG.

Pozostałe zadania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Bankowy Fundusz Gwarancyjny poza tym, że zabezpiecza środki finansowe zgromadzone na bankowych depozytach, takich jak: najlepsze lokaty bankowe, konta oszczędnościowe, czy też popularne konta osobiste, ma także szereg innych zadań. BFG ma obowiązek udzielania pomocy instytucjom bankowym, które stoją przed problemem braku wypłacalności. Dodatkowo BFG wspiera procesy łączenia się banków zagrożonych upadłością z innymi silniejszymi jednostkami bankowymi. Ponadto Bankowy Fundusz Gwarancyjny zajmuje się gromadzeniem i przeprowadzaniem analiz informacji o bankach, które są objęte gwarancjom. Ale najważniejszą jest jego działalność gwarancyjna, czyli zapewnienie deponentom wypłaty gwarantowanych środków finansowych, w razie ich niedostępności.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Lokaty bankowe i oznaczony tagami , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.